I'm at Café Creme in Wuppertal http://gowal.la/c/3uqiQ

9:05pm February 5th 2011 via Gowalla

Schnee - und es nimmt kein Ende. — photo at Home http://gowal.la/c/33VoX

10:44am December 5th 2010 via Gowalla

I'm at Deutsches Bergbaumuseum in Bochum http://gowal.la/r/v3Kg

2:00am July 13th 2010 via Gowalla